Finlands och Sveriges ledande leverantör av audiovisuella lösningar och tjänster är under tillväxt.

Audico Group stärker sin tillväxtstrategi och företagsledning genom att utse Johanna Berlinde till VD för Audico Holding Oy och koncernchef för Audico Group från och med 1 september 2022.

Anledningen bakom utnämningen är en önskan att stärka ledningen för Audico Group och dess koncernbolag. Utvecklingen och tillväxten för den ledande leverantören av avancerade audiovisuella lösningar och tjänster, Audico, har varit stor de senaste åren, både produktportföljen och antalet kunder har utökats betydligt. Samtidigt har man gjort strategiskt viktiga företagsköp som ger mervärde. I och med att verksamheten utvidgats har det uppstått ett behov att utse en koncernchef för Audico gruppen.

Johanna Berlinde har över 20 års erfarenhet av företagsledning och utveckling. Under sin karriär har hon innehaft flera olika ledningspositioner och suttit i flera företagsstyrelser, nu senast som Vice President and Head of Customer Service and Delivery på Telia Company AB.

”Jag är väldigt inspirerad över min nya roll som koncernchef för Audico Group. Audico befinner sig i en intressant bransch som utvecklas snabbt och jag tror att audiovisuella lösningar kommer att ha en allt viktigare roll i framtiden för företag och offentliga organisationer. Tillsammans med Audicos skickliga team kan vi utveckla affärsverksamheten och ta nästa steg mot en ännu starkare marknadsposition, säger Berlinde.

”Vi är väldigt glada över att ha med Johanna Berlinde i koncernledningen. Hon har gedigen erfarenhet av tillväxtföretag- och organisationer. Med en stark ledare som Berlinde kommer vi att öka tillväxten för koncernen och stärka Audicos ledande ställning ännu mer på de svenska och finska marknaderna, säger Tom Eriksson, Audico Holding Oy:s styrelseordförande.

Harri Leiva som varit Audico Holding Oy:s verkställande direktör sedan företaget grundades 2008 fortsätter i Audico-koncernen som VD på Audico Systems Oy och som styrelsemedlem i Audico Holding Oy.

Mer information:

Tom Eriksson, styrelseordförande, Audico Holding Oy, tel. +358 20 747 9340, tom.eriksson@audico.fi

Johanna Berlinde, Verkställande direktör, Audico Holding Oy, tel. +358 20 747 9340, johanna.berlinde@audico.fi

Audico är en nordisk ledande leverantör av avancerade audiovisuella lösningar och tjänster, representant av högkvalitativa produkter och tillverkare av ljud- och röstlarmsystem. Audico hjälper företag och den offentliga sektorn med lösningar till auditorier, konferensrum, hotell, restauranger, köpcentra, affärs- och utställningslokaler, teatrar, skolor, kyrkor, olika idrotts- och evenemangsanläggningar samt kryssningsfartyg.
Över 30 års erfarenhet, ett solitt ägande, stark kompetens och kontinuerlig investering inom produkt-och serviceutvecklingen är nyckeln till vår framgång.
Till Audico koncernen hör: Audico Systems Oy, Audico Systems AB, Audico Technology Oy, Intersonic Oy och Intersonic AB.
Koncernen omsätter 37 miljoner euro och sysselsätter 114 personer.
www.audico.fi; www.audico.se; www.intersonic.fi och www.intersonic.se.