Audico, ett företag som tillverkar och installerar audiovisuella lösningar köper en del av Bright Group Oy:s verksamheter för fasta installationer och import och försäljning av professionell ljud-, ljus och videoutrustning till scen- och eventbranschen i Sverige och Finland.

Genom den aktuella affären med Bright Group Oy förvärvar Audico Holding Oy fyra bolag i Sverige och två bolag i Finland. Bolagen är Intersonic AB, Technovox AB och Bright Sales & Distribution AB och Bright Installation AB i Sverige samt Intersonic Oy och Bright Installation Oy i Finland.

Företagen kompletterar varandra väl och verksamheternas
marknadsposition kommer att stärkas på den nordiska marknaden.

För våra kunder, samarbetspartner, leverantörer och personal kommer Intersonics tjänster, produkter och kontaktpersoner vara desamma som innan förvärvet, och såväl produkter som tjänster kommer fortsatt förbli förstklassiga och anpassade till kundernas behov och önskemål.

För mer information kontakta Peter Brodin, Verkställande Direktör, Intersonic AB och Intersonic OY på 0708-628 211

Pressmeddelande Bright

Pressmedelande Audico

På bilden ser vi Harri Leiva, Verkställande Direktör, Audico Holding Oy och Peter Brodin, Verkställande Direktör, Intersonic AB och Intersonic OY.