Låt oss presentera vårt säljteam här på Intersonic! Jim, Anders, Ulf, Peter, Stefan, Gösta och Claes som är experter inom våra tre produktområden, ljud, ljus och video med stort kunnande av audio/video-branschen. Hör av dig till dem om du är i behov av tekniken.
Här är säljteamet från vänster och vilket område de gärna hjälper dig inom:
Sales Manager Lighting Jim Rasmussen
Sales Manager Audio Anders Schärer
Sales Manager Video Ulf Almersson
Sales Manager Lighting Peter Schough
Sales Manager Audio Stefan Ljungkvist
Sales Manager Audio Gösta Hjelmqvist
Sales Director Claes Nyberg