COVID-19 Coronavirus har fått en stor påverkan över hela världen. På Intersonic följer vi utvecklingen noga, och uppdaterar löpande vår strategi och våra rutiner för att säkerställa hälsa och välmående hos anställda och kunder, och för att hålla verksamheten igång.

Några åtgärder Intersonic genomfört hittills:

  • Verksamheten är fortsatt igång, men de av oss som kan arbetar hemifrån. Du når oss som vanligt på e-mail och telefon, men vi tar inte emot besök på kontoret.
  • Vi har avbokat evenemang, mässor och andra sammankomster samt resor både in- och utrikes.
  • Vi håller oss uppdaterade för att snabbt kunna identifiera och åtgärda problem orsakade av spridningen av COVID-19.

Liksom många andra organisationer följer vi rekommendationerna från myndigheterna och agerar därefter. Vi är tacksamma för fortsatt stöd från anställda, leverantörer och kunder.

Ta hand om er!

Vänliga hälsningar
Alla vi på Intersonic