Mika Pynnönen tidigare vice VD för Audico Holding Oy tillträder nu som verkställande direktör för Intersonic AB och Intersonic Oy per den 1 juni 2021.

Harri Leiva, tidigare verkställande direktör för Intersonic Oy, fortsätter som verkställande direktör för Audico Systems Oy samt koncernbolaget Audico Holding Oy.
Peter Brodin lämnar koncernen i det här skedet. Vi tackar Peter för hans fina arbetsinsats för Intersonic AB.

”Bakom förändringarna ligger bolagens vilja att stärka ledningen samt behovet av att bättre möta kundernas behov. Bland annat med dessa förändringar stärker vi vår strategi i både Sverige och Finland”, konstaterar Harri Leiva.

”Det här är en stor förändring för Intersonic, både för Sverige och Finland. Jag ser många möjligheter att effektivisera och stärka de gemensamma verksamheterna. Jag tror också att förändringen kommer att klargöra Intersonics roll gentemot kunderna och samarbetspartners. Även om ledningen förändras så fortsätter verksamheten som vanlig för våra kunder, samarbetspartner och leverantörer, berättar Mika Pynnönen.

Förändringarna i bolagen träder i kraft på tisdag den 1 juni 2021.

För mer information:

Harri Leiva
Verkställande direktör, Audico Holding Oy
+358 20 747 9350
harri.leiva@audico.fi

Mika Pynnönen
Verkställande direktör, Intersonic AB Intersonic Oy & (fr.o.m. 2021-06-01)
+358 20 747 9345
mika.pynnonen@intersonic.se