Från och med 1 juli 2020 förlänger High End Systems garantin med sex månader. Här kan du läsa om villkor och annan information.