Vi är glada att välkomna Ann Winitsky Säiner som koncernens nya Marknads & Hållbarhetschef. Att Ann börjar är ytterligare en viktig pusselbit för att dels stödja den tillväxtresa som koncernen befinner sig i och dels vidareutveckla befintlig verksamhet. Hållbarhet är också ett av koncernens strategiska mål där vi stöttar FNs globala mål.

”Hållbarhet blir allt viktigare vid upphandlingar. Genom att inkludera hållbarhetskriterier främjas socialt ansvar, miljöskydd och ekonomisk effektivitet. Det är både moraliskt rätt och affärsmässigt nödvändigt att välja produkter och tjänster som minimerar miljöpåverkan, stödjer mänskliga rättigheter och gynnar lokala ekonomier. Att prioritera hållbarhet i upphandlingsbeslut är ett aktivt bidrag till en mer rättvis och hållbar värld,” säger Ann Winitsky Säiner.

”Ann har erfarenhet av både hållbarhet, marknadskommunikation och försäljning från flera olika bolag där hon byggt upp dessa funktioner som en viktig integrerad del av övriga verksamheten, säger Johanna Berlinde, koncernchef för Audico Group. Jag ser mycket fram emot att hon nu blir en del av koncernledningen.

Att vi i och med att Ann börjar nått nästan 40% kvinnor i koncernledningen, som för ett drygt år sedan var 0% är jag också stolt och glad för, fortsätter Johanna. Mångfald och jämställdhet är en del i vår hållbarhetsplan.